GolgothaWijsheid

Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en  de wijsheid van God.

GolgothaWijsheid

"Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en  de wijsheid van God."

Home

De wereld om ons heen is vaak verwarrend. De Bijbel wijst daarom op het belang van wijsheid. Een houding, die bestaat uit inzicht in de structuur van Gods werkelijkheid. Het is een houding die ontstaat in de omgang met God en wel vooral zoals wij Hem mogen kennen in Jezus Christus.

Vanuit dat uitgangspunt plaats ik op dit weblog bijdragen over een grote diversiteit aan onderwerpen, waarbij het zwaartepunt ligt op Bijbelstudie, theologische analyse, persoonlijke betrokkenheid en relevantie voor het staan in deze wereld.

Advertisements