About

Deze site is het persoonlijk weblog van Johan Smits. Mijn passie is het evangelie van Jezus Christus. Leven met dit evangelie stelt ons elke dag voor nieuwe uitdagingen en vragen. Als theoloog, docent en catecheet ben ik bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop geloof een rol speelt in de keuzes die we elke dag maken. Daarbij is vooral de voortdurende ontmoeting met Gods Woord van levensbelang.

Ik ben afgestudeerd als theoloog (Vrije Universiteit, 2017). Mijn specialisatie is dogmatiek en historische theologie. Velen voor ons hebben geworsteld met het beantwoorden van vragen over de kernen van het christelijk geloof. Hun inzichten en hun benaderingen zijn van groot belang om onze reflecties te voeden en te inspireren, maar soms ook om te helpen valkuilen te vermijden.

De titel van dit weblog verwijst naar een van de grootste inzichten uit het christelijk geloof: echte kennis van God en van onszelf ontstaat aan de voet van het kruis. Het is een diep Bijbels inzicht, dat vooral door de apostel Paulus is verwoord. Enerzijds geeft dit het grote vertrouwen dat God Zich openbaarde en dat wij Hem dus kunnen kennen. Tegelijk gaat Hem kennen wel in tegen wie wij zijn en tegen onze ideeën over hoe we tot God zouden moeten komen. Theologie van het kruis zet een radicale streep door onze theologie van de heerlijkheid (Luther, Heidelberger Disputation).

Foto Johan 2

Advertisements