Gods goede schepping!?

De reacties op Gijsbert van den Brinks boek En de aarde bracht voort maken eens te meer duidelijk dat de oorsprongsvragen er toe doen voor christenen. Wat opvalt in de reacties is dat de discussie zich toespitst op de juistheid van de evolutietheorie als zodanig. Diezelfde reacties tonen aan dat dit een weinig begaanbare weg … More Gods goede schepping!?

Kruistheologie

Is theologie relevant? Het is een steeds terugkerende vraag, die zelfs gelovigen vaak ontkennend beantwoorden of op zijn best omkleden met mitsen en maren. Systematische reflectie op de kernovertuigingen en kernideeën van het christelijk geloof lijkt vaak een zinloze exercitie, die niet leidt naar de kern, maar afleidt van wat wezenlijk is. Echter, menselijk denken … More Kruistheologie