Kruistheologie

Is theologie relevant? Het is een steeds terugkerende vraag, die zelfs gelovigen vaak ontkennend beantwoorden of op zijn best omkleden met mitsen en maren. Systematische reflectie op de kernovertuigingen en kernideeën van het christelijk geloof lijkt vaak een zinloze exercitie, die niet leidt naar de kern, maar afleidt van wat wezenlijk is. Echter, menselijk denken … More Kruistheologie