Gods goede schepping!?

De reacties op Gijsbert van den Brinks boek En de aarde bracht voort maken eens te meer duidelijk dat de oorsprongsvragen er toe doen voor christenen. Wat opvalt in de reacties is dat de discussie zich toespitst op de juistheid van de evolutietheorie als zodanig. Diezelfde reacties tonen aan dat dit een weinig begaanbare weg … More Gods goede schepping!?

Op zoek naar Gods wereld in het relevantie-tijdperk

We leven in en relevantie-gedreven samenleving. “Wat heb ik eraan?” is een vraag die hoe langer hoe meer de grenzen van onze wereld bepaalt. De onderzoeksagenda van universiteiten is gevuld met onderwerpen die maatschappelijk of economisch relevant zijn. Jongeren leren op school de vraag naar relevantie te stellen en krijgen op steeds jongere leeftijd de … More Op zoek naar Gods wereld in het relevantie-tijdperk